سوره ص ايه 24

آيا ندانسته‏ اى كه هر كه [و هر چه] در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى‏ گويند و پرندگان [نيز] در حالى كه در آسمان پر گشوده‏ اند [تسبيح او مى‏ گويند] همه ستايش و نيايش خود را مى‏ دانند و خدا . 3 آل عمران Aal-Imran

2023-01-29
    الرؤية و رسالة
  1. الجزء الرابع عشر
  2. صفحه اصلی تبیان
  3. سورة النجم – آية 62
  4. 148
  5. وَالطُّورِ
  6. الإستماع الى سورة ص
  7. 657-سوره يوسف ، آيات 18 و 83
  8. 6 الأنعام Al-Anaam