و هو معكم اين ما كنتم

558. [3] لطفی‌نيا بيان كرد: عصيان و نافرمانی خدا به معنای ظلم و گناه و تجاوز به حقوق ديگر انسان‌ها و قوت گرفتن جنود و لشكريان شيطان است؛ چرا كه شيطان مصداق و محرك دوری از خداست و وقتی شيطان و لشكريان او قوت بگيرند، علائم و نشانه‌های ايمان تيره و ناشناخته می‌شود؛ لذا راه‌های ايمان

2023-02-05
    انظر الذخيرة لابن بسام 4 1 58 ط بيروت
  1. click to listen هُوَ الَّذِي خَلَقَ