Dc و ac

dc و Ac موردين 12v. تفاوت های بین DC و AC hipot - Apr 25, 2017 - آزمون های متعددی hipot انجام می شود به بررسی اثربخشی از مقره به دستگاه های الکتریکی وجود دارد

2023-02-08
    المصدر السعودي لغتي اول متوسط ف 2 ص56
  1. Try Drive Up, Pick Up, or Same Day Delivery
  2. مشخصات فنی دستگاه : - ورودی : a 0~200/2,000 dc/
  3. هزینه آموزش
  4. The output voltage is adjustable from 3